SỰ KIỆN TRAO HỌC BỔNG - BAN LÃNH ĐẠO LOGLEMAN CÙNG CLBDNSG TRAO HỌC BỔNG & PHÁT ĐỘNG CUỘC THI TÀI NĂNG LƯƠNG VĂN CANG TẠI ĐÀ NẴNG & QUẢNG NGÃI

 

Tổng giám đốc công ty Logleman dự lễ Trao học bổng và phát động cuộc thi tài năng Lương Văn Can

Khách mời tham dự lễ Trao học bổng và phát động cuộc thi tài năng Lương Văn Can

 

 

 

Tổng Giám Đốc Logleman trao học bổng Lương Văn Can cho các em học sinh

Tổng Giám Đốc Logleman trao học bổng Lương Văn Can cho các em học sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng Giám Đốc Logleman phát biểu chia sẽ với các em học sinh

Khách mời phát biểu chia sẻ với các em học sinh