Concept

"Welcome to the LOGLEMAN Spaceship!”

Nhiều phi đội thuộc các quốc gia khác nhau đồng hành trên cùng một phi thuyền, với sứ mệnh nghiên cứu những điều tốt đẹp phục vụ chung cho cộng đồng – Đó chính là nét văn hoá đẹp đặc thù của ngành nghiên cứu không gian. Và trên phi thuyền LOGLEMAN, chúng tôi cũng mong muốn được hội tụ với những doanh nghiệp khách hàng, những tổ chức, hay những cá nhân có định hướng kinh doanh sắc sảo và chính nghĩa đến cùng hợp tác, cùng phát triển, cùng hướng đạt một tầm nhìn chung.