Inspiration

-  Thêm một cách làm giàu chính đáng cho anh em – đó là hãy tâm huyết giúp gia tăng giá trị thương hiệu cho khách hàng và nhanh tay đầu tư vào đấy!  Mr.VO MINH CHAU – C.E.O.

-  Lý thuyết Thầy có dạy rằng : Giá trị Doanh nghiệp = Giá trị Tài sản Hữu hình + Giá trị Tài sản Vô hình (Giá trị Thương hiệu), vậy mà nhiều học trò doanh nhân của Thầy sao quên mất Tài sản thứ hai này vậy :(… Ms.TRÂN – Branding Manager.

-  Sáng tạo thì có thể hơi “trên mây” một chút nhưng lỡ hơi “trên mây” một chút thì làm ơn đừng làm Sáng tạo nha J. Mr.PHÚ – Brand Designer.

-  Trong Thiết kế Thương hiệu, quan trọng nhất là tính Khác Biệt, kế đến là Phù Hợp với định hướng chiến lược và nét Đẹp (hay thẩm mỹ) chỉ là ưu tiên thứ 3. Ms.TÀI - Art Director.

“NEVER SAY NEVER” , LOGLEMAN 2006.