Recruitment

Công việc thì nhất thời nhưng Sự nghiệp thì lâu dài. LOGLEMAN luôn mong muốn hợp tác với những đồng sự có cùng định hướng phát triển, và không mong tuyển những nhân viên chỉ mãi kiếm tìm một công việc tốt đơn thuần.” – LOGLEMAN 2008

“Đừng chỉ tìm cho mình những công việc, hãy đặt mục tiêu là sự nghiệp cho sự phát triển lâu dài” .– LOGLEMAN (2012)

Hiện nay, LOGLEMAN đang có kế hoạch mời gọi hợp tác với những vị trí sau:

-  Brand Designer

-  Account Manager

-  Business Development Manager

Vui lòng email cho chúng tôi và ghi rõ vị trí mong muốn hợp tác: info@logleman.com