Products & Services

Công ty thiết kế thương hiệu LOGLEMAN giới thiệu đến Quý khách hàng quan tâm những gói sản phẩm và dịch vụ toàn diện:

1.1/ Thiết kế Logo & Tài liệu Quản trị Thương hiệu (Logo & CIP - Corporate Identity Program)

Khác với thiết kế truyền thông quảng cáo - thường hướng đến các ứng dụng trong các chiến dịch truyền thông ngắn hạn, giải pháp thiết kế thương hiệu của LOGLEMAN được xây dựng dựa trên định hướng chiến lược thương hiệu với tầm nhìn dài hạn. Nói một cách khác, dịch vụ của chúng tôi bắt đầu từ việc cùng với doanh nghiệp tìm hiểu thấu đáo về tiềm năng và kế hoạch kinh doanh, cũng như văn hóa thương hiệu, chuyển hóa định vị này thành hình ảnh và các quy chuẩn áp dụng, từ đó thiết lập nên bộ Tài liệu Quản trị Thương hiệu giúp doanh nghiệp quản lý, ứng dụng và truyền thông thương hiệu một cách thống nhất trong nội bộ cũng như ra bên ngoài.

Tập tài liệu này còn được xem là cơ sở đầu tiên cho việc xây dựng và thẩm định giá trị thương hiệu của doanh nghiệp.

1.2/ Thiết kế Không gian Thương hiệu hay Thiết kế Không gian Kinh doanh (Business Space)

Sau khi thiết lập tập Tài liệu Quản trị Thương hiệu với đầy đủ các hình ảnh nhận diện như hoạ tiết, màu sắc, hoa văn, định dạng thiết kế…, LOGLEMAN giới thiệu một gói sản phẩm giúp những quy chuẩn này được chuyển hóa và áp dụng một cách đồng bộ ra không gian, mang đúng hình ảnh thương hiệu, gọi là Thiết kế Không gian Kinh doanh, là những không gian phục vụ cho mục đích kinh doanh của thương hiệu, như: Văn phòng làm việc, cửa hàng kinh doanh, phòng trưng bày, gian hàng triển lãm v.v… và các không gian dự án kinh doanh trực tiếp khác như Resort, khách sạn, chuỗi nhà hàng, chuỗi cửa hàng…

1.3/ Thẩm định và Tư vấn Triển khai Thương hiệu (Brand Inspection)

Đồng hành với doanh nghiệp Việt Nam, LOGLEMAN thấu hiểu, nhiều doanh nghiệp sau khi đã có bộ Tài liệu Quản trị Thương hiệu nhưng lại gặp lúng túng trong việc triển khai, dẫn đến có nhiều hoạt động không đồng bộ, không đúng như quy định. LOGLEMAN đề xuất gói dịch vụ Thẩm định và Tư vấn việc Triển khai Thương hiệu, một công tác mà các doanh nghiệp nên thực hiện định kỳ mỗi 2-4 năm/lần cho thương hiệu mình.